การดึงดูดใจของร้านค้าขนาดเล็ก

ชุมชนของตัวเองส่วนใหญ่ก็มีร้านค้าที่เป็นของชุมชนแต่ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมากเพราะมีการลงทุนจากเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่จึงทำให้หากใครที่กำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายของในแหล่งชุมชนก็ถือว่ากำลังประสบปัญหาอย่างใหญ่ว่าจะสามารถสู้กับคู่แข่งได้ยังไงเพราะคู่แข่งส่วนใหญ่ก็มีกำลังในการลงทุนที่ค่อนข้างสูงและยังเพิ่มทุนอีกได้ตลอดเวลาแถมยังมีการวิเคราะห์ตลาดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ที่จะเป็นความท้าทายใหญ่ๆของคนที่กำลังทำธุรกิจหรือกิจการของตัวเองในแหล่งชุมชนจนถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชุมชนน้ำท่วมความสำคัญมาได้ระยะเวลานานหากย้อนกลับไป 20-30 ปีสถานที่ที่ซื้อสินค้าของแต่ละหมู่บ้านหรือเป็นอำเภอของตำบลก็เป็นร้านค้าชุมชนเท่านั้นในปัจจุบันจึงต้องมีการเพิ่มหรือลดในการทำธุรกิจเพื่อให้อยู่รอดได้มีการเช็คสินค้าเกี่ยวกับชุมชนนั้น

มีความต้องการอย่างไรเพราะแต่ละสถานที่ต้องบอกว่ามีความสนใจที่เหมือนกันและใช้สินค้าที่ต่างกันออกไปนี่จะเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่จะนำไปต่อสู้กับกลุ่มนายทุนใหญ่หรือกลุ่มชื่อเข้ามาลงทุนในเขตชุมชนหรือว่าเรียกว่าเป็นคู่แข่งตัวสำคัญของธุรกิจชุมชนและปัจจุบันหากไม่มีศักยภาพมากพอที่จะแข่งก็อาจจะทำให้ต้องปิดตัวกิจการของตัวเองเลยก็ว่าได้

เพราะในปัจจุบันก็มีการขยายตัวในพื้นที่ต่างๆมากมายทำให้ ธุรกิจขนาดเล็กเป็นเรื่องยากมากที่จะดำเนินกิจการไปได้ยากสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กผ่านพ้นการต่อสู้หรือว่ามีความต่อสู้อย่างสูสีก็ได้นะก็คือการเก็บข้อมูลของคนที่อยู่ในละแวกนั้นหรือกลุ่มลูกค้านั้นเองว่าเขามีความต้องการหรือความสนใจในสินค้าตัวใดบ้างในแต่ละพื้นที่ก็มีความสนใจในการใช้สินค้าที่ต่างกันออกไปหากคุณมีข้อมูลมากพออาจจะทำให้ลูกค้าของคุณเป็นลูกค้าที่อยู่ไปได้ระยะเวลานานแล้ว

ยืนระยะธุรกิจของคุณไปได้โดยแข่งกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนขยายอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันการเก็บข้อมูลจะทำให้การแข่งขันนี้สูสีอย่างมากเพราะเขาก็มีการทำการตลาดออกโปรโมชั่นต่างๆเพื่อดึงดูดใจกลุ่มลูกค้าอยู่ตลอดระยะเวลานี่คือกลยุทธ์ที่หลายๆที่นำไปใช้เพื่อแข่งขันอย่างเท่าเทียมอาจจะบอกว่าร้านค้าชุมชนเป็นแหล่งที่หลายๆคนมีความผูกพันก็เป็นก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้เพราะว่าหลายคนเมื่อสมัยก่อนหน้านี้

ก็ใช้บริการร้านค้าเหล่านี้อยู่แล้วในตลอดเวลาแต่ในปัจจุบันแค่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเองหากคุณมีกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นมาการแข่งขันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยเพราะสินค้าบางอย่างก็ไม่สามารถนำไปขายในร้านขนาดใหญ่ได้เช่นบางทีมีความต้องการน้ำน้ำดื่มหรือน้ำสะอาดที่เป็นถังขนาดใหญ่ร้านค้าหรือร้านสะดวกซื้อนั้น

ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แต่ว่าร้านค้าชุมชนสามารถรวบรวมหรือว่าปัญหาของเหล่านั้นมาได้จึงทำให้ดึงดูดใจลูกค้าและมีการซื้อการอย่างต่อเนื่องถ้าสมมุติว่าบ้าน 1 หลังทานข้าว 1 ถังหรือ 1 กระสอบต่อ 1 เดือนหากคุณหามาได้ทุกเดือนลูกค้าเหล่านั้นก็ซื้อคุณในทุกๆเดือนและก็สามารถทำให้ธุรกิจคุณดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น 

 

 

ขอขอบคุณ    ีดฟิำะ  ที่ให้การสนับสนุน