การยืดหยุ่นกับองค์กรและลูกค้า

การยืดหยุ่นของธุรกิจในปัจจุบันถือเป็นเรื่องสำคัญรองลงมาจากการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ทันต่อโลกและเสมอ สิ่งเหล่านี้จึงทำให้ธุรกิจต่างๆสามารถอยู่รอดไปได้การยืดหยุ่นกับลูกค้าหรือองค์กรของตัวเอง พัฒนาศักยภาพอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนโดยเฉพาะปัจจุบัน ที่มีความต้องการทางด้านการใช้งานที่ค่อนข้างมากรวมไปถึงผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ทำให้ผู้คนต่างๆต้องการสร้างผลิตภัณฑ์หรือผลงานต่างๆเพื่อเสริมกับธุรกิจที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน คนที่มีความสามารถในการแข่งขันจะทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมากว่าจะนำเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามามีส่วนร่วม เป็นการต่อสู้กับคู่แข่งหรือเสริมสร้างให้กลุ่มลูกค้าใหญ่ขึ้นเหล่านี้เองก็เป็นสาเหตุหลักๆว่าทำไมเราต้องมีการยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลาทั้งในองค์กรและนอกองค์กร

การยืดหยุ่นต่อผู้ทำงานในองค์กรจะทำให้บรรยากาศในการทำงานค่อนข้างดีและไม่กดดันจนเกินไปหากมีการกดดันในองค์กร จะทำให้งานที่ออกมามีคุณภาพที่ไม่ค่อยดีและไม่สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำผลงานใหม่ๆออกมาได้แล้วนี่คือการทำธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นเป็นจำนวนมากในปัจจุบันมีการทำธุรกิจและการแข่งขันค่อนข้างสูง

ความเครียดในองค์กรจะทำให้ความคิดสร้างสรรค์ลดถอยลงและบรรยากาศในการทำงานแย่ลงระยะยาวอาจจะทำให้ธุรกิจเหล่านั้นไม่สามารถยืนระยะไปได้เพราะว่าไม่สามารถคิดสิ่งใหม่ๆออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ส่วนความยืดหยุ่นกับลูกค้านั่นคือการประนีประนอมยกตัวอย่างเช่นการยอมลูกค้าบ้างไม่ใช่ว่ามีแต่การนำเสนอแบรนด์และความต้องการของตัวเองออกมาอย่างไม่รู้จบ นำความคิดเห็นลูกค้าหรือแม้แต่ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขสินค้าที่อยู่ภายใต้ความดูแลของตัวเองรวมถึงการให้บริการ

เพราะความคิดเห็นของลูกค้าถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการให้ความสำคัญ หากคุณให้ความสำคัญกับลูกค้ามากพอและยอมให้ลูกค้ามากพอในการออกความคิดเห็นเขาจะรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในแบรนด์ของคุณและทำให้คุณสามารถครองใจลูกค้าเหล่านั้นไปได้ เพราะถ้าหากคุณผลิตสินค้าเข้ามาอย่างเดียวแต่ไม่มีการเข้าอกเข้าใจลูกค้าหรือแม้แต่เป็นการสอบถาม feedback ของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการสิ่งที่บริษัทของคุณผลิตออกมาหรือไม่

จะทำให้บริษัทของคุณผลิตสินค้าที่ไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งในปัจจุบันก็มีผู้ที่เข้ามาแข่งขันเป็นจำนวนมากครับคุณไม่สามารถครองใจลูกค้าได้มากพอจะทำให้ลูกค้าเหล่านั้นสนใจกับธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ๆในปัจจุบันและมีความสนใจและใส่ใจกับลูกค้ามาก นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการยืดหยุ่นกับลูกค้าบ้างในบางโอกาสเพื่อลูกค้าได้

มีส่วนร่วมในการพัฒนาแบรนด์ของเราและรู้สึกว่าเป็นเจ้าของและผูกมัดกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาและองค์กรของเรา 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    บาคาร่าเว็บไหนดี 2020