ข้อเสียของการตั้งโรงงานกระจายสินค้า

ในการทำธุรกิจขนาดเล็กมีปัจจัยมากมายที่เราต้องคำนึงถึงในปัจจุบันมีการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กมากไม่ว่าจะเป็นระบบออนไลน์หรือออฟไลน์ในระบบออนไลน์ก็จะต้องมีการศึกษาอย่างดีเยี่ยมของแพลตฟอร์มต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนของนักลงทุนหรือว่าเจ้าของธุรกิจมากมายเพราะว่าปัจจุบันมีช่องทางมากมายในโลกออนไลน์ที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง

และครอบครัวได้หนึ่งในนั้นก็คือขายของออนไลน์ที่เรามองหาสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีความสามารถมีความเชี่ยวชาญที่เราสามารถผลิตขึ้นมาได้เรานั้นนำไปเสนอขายในโลกออนไลน์ก็มีเกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยครั้งหรือแม้แต่จะเป็นการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศซึ่งในปัจจุบันก็มีอัตราการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงก็ได้ต่างประเทศเองก็เริ่มย้ายฐานการผลิตมาในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย

สามารถกระจายสินค้าได้เองเหล่านี้อาจจะทำให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในประเทศของเราประสบปัญหาขึ้นมาได้นะเป็นเพราะว่ามีการแย่งงานของนักลงทุนในประเทศจีนที่มีการเริ่มย้ายถิ่นฐานมาและร่วมมือกับทางรัฐบาลที่ให้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในชลบุรีซึ่งเป็นสถานที่กระจายสินค้าได้อย่างดีเพราะว่าสามารถส่งของมาได้ทางเรือหรือว่าทางสถานที่ต่างๆช่องทางต่างๆที่เขามีการ support

และส่งต่อมายังสถานที่เหล่านั้นมีการกระจายสินค้าได้ง่ายก่อนหน้านี้รัฐบาลมีการบอกว่าหากมีการลงทุนของชาวต่างชาติที่จะมาสร้างถิ่นฐานหรือว่าโกดังอยู่ในประเทศของเราจะนำเทคโนโลยีเหล่านั้นเข้ามาช่วยผลักดันหรือว่าช่วยสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าดูนักธุรกิจในประเทศไทยให้มีช่องทางต่างๆและเทคโนโลยีต่างๆ

ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของในประเทศเรานี่คือสิ่งที่รัฐบาลบอกและสนับสนุนแต่อีกหลายฝ่ายก็มีการบอกว่าเรานี้หากมีการตั้งฐานการผลิตเขาจะทำได้โดยง่ายในการกระจายสินค้าและสามารถส่งสินค้าได้โดยตรงไปหาผู้ที่เป็นลูกค้าอยู่ในประเทศไทยทำให้เงินของประเทศของเราไหลออกไปยังต่างประเทศและประสบปัญหาทำให้การขาดงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพราะว่าในประเทศไทยมีการค้าขายอย่างนี้เปลี่ยนรูปแบบการค้าขายจากการค้าขายแบบเก่าการเป็นเครือข่ายแบบใหม่ซึ่งถ้าชาวต่างชาติมีการแย่งงานของประเทศของเราอาจจะทำให้ประสบปัญหาอย่างมาก และรัฐบาลเองก็ไม่สามารถเก็บภาษีจากเงินเหล่านั้นที่จะเกิดปัญหาในอนาคตได้คืนเงินลงทุนของคนไทยจะไหลออกไปนอกประเทศเป็นจำนวนมากอาจจะทำให้การควบคุมหรือว่าการดูแลไม่ครอบคลุม

และทำให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้และก็เสียประโยชน์ให้กับชาวต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศไทยสร้างงานฐานการผลิตการกระจายสินค้าอาจจะต้องให้รัฐบาลคิดทบทวนนโยบายนี้ใหม่อีกรอบว่าจะเกิดผลดีหรือผลเสียตามมา 

 

สนับสนุนโดย  SA gaming สมัคร