อาเซียนต้องการเงินลงทุน 2 ล้านดอลลาร์เพื่อลดการปล่อยมลพิษ

      ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และต้องการเงินในการลงทุนมูลค่าสูงถึง 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 10 ปีนับจากนี้ไป อาเซียนต้องการเงินลงทุน 2 ล้าน  ตรงนี้ก็จะสร้างแรงสั่นสะเทือนพอสมควร

  เนื่องจากมีรายงานฉบับใหม่ของ Microsoft และสมาชิกของสิงคโปร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการได้เงินการลงทุนมูลค่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้านี้  เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้งานในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภูมิภาค 

         พร้อมกันนี้ยังมีการเตรียมการลงทุนในด้านต่างต่างเพิ่มเติมอีกด้วย เช่นพลังงานหมุนเวียนยานยนต์ไฟฟ้าการบริหารจัดการด้านขยะ

ซึ่งรายงานมีการระบุเพิ่มเติมด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้น กำลังเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากภูมิภาคนี้กำลังต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางสภาพอากาศและเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้ว อย่างมากมายหลายต่อหลายครั้งด้วยกัน 

       เมื่อปีที่ผ่านมามีต้นทุนที่ลงทุนในธุรกิจและตัดสินทรัพย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคนี้เพียงแค่ 9,000  ล้านเหรียญสหรัฐ  เท่านั้นในขณะที่คุณเบล ซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการร่วมของศูนย์นวัตกรรมความยั่งยืนระดับโลกของ    Ben and Company เขาได้ออกมาบออกมาบอกว่าในปีที่ผ่านมาเราต้องต่อสู้กับ covid-19

ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นการพยายามของรัฐบาลที่จะให้ความร่วมมือกัน ความร่วมมือข้ามภูมิภาคมากขึ้นแปลว่าจะเป็นการพิจารณาการเงินการคลังที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงนโยบายด้านอื่นๆด้วยครับ

        นอกจากนี้รายงานให้ก็ยังพบว่าสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดกว่า เช่นลมแสงอาทิตย์นะครับรวมไปถึงการให้คุณค่ากับธรรมชาติและการทำให้การผลิตอาหารทางการเกษตรของภูมิภาคมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากว่าแม้ว่าการเกษตรจะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

        ที่สำคัญเช่นกันรัฐบาลต่างๆก็จะต้องมีส่วนร่วมกับเกษตรกรรายย่อยและสร้างสิ่งจูงใจให้กับเกษตรกรนำแนวทางการทำฟาร์มที่ยั่งยืนมาใช้เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ และถ้าหากกว่าประเทศต่างๆลงมือทำในวันนี้ภายในช่วงปี 2573 เศรษฐกิจสีเขียวของภูมิภาคจะสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจได้คิดเป็นมูลค่าที่สูงถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็สร้างงานใหม่ได้มากถึง 5 ล้านถึง 6 ล้านตำแหน่งเลยทีเดียว

        สำหรับการลงทุนนี้นอกจากจะช่วยพัฒนาให้เศรษฐกิจดีแบบยั่งยืนแล้ว ยังส่งเสริมการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศได้อีกด้วย 

 

ขอบคุณ  สมัคร gclub ไม่มีขั้นต่ำ  ที่ให้การสนับสนุน