แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากประชุมเอเปค แล้วยืนยันเร่งฉีดวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาให้เร็วที่สุด

         แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ   เมื่อวันที่ 16 เดือนกรกฎาคมปีพศ 2564  นายกรัฐมนตรีพลเอก  ประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการเข้าไปทำการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในการประชุมผู้นำของแต่ละประเทศซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจ  โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้นำของแต่ละประเทศมากถึง 20 ประเทศด้วยกันที่มาประชุมปรึกษาหารือกัน

ลักษณะของการประชุมนั้นเป็นการประชุมแบบ video call ซึ่งเป็นการโทรทางไกลโดยผู้ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นประเทศนิวซีแลนด์

          สำหรับการประชุมที่เรามีการพูดถึงกันนี้ เกี่ยวกับการปรึกษาหารือเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนั้นเป็นการประชุม APEC Informal Leader’s Retreat ซึ่งการประชุมนี้จะเป็นการประชุมเฉพาะประเทศที่อยู่ในกลุ่มของเอเปคด้วยการประชุมในครั้งนี้นับเป็นการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลัก

เนื่องจากในขณะนี้เศรษฐกิจของโลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ยังไม่ดีมากนักดังนั้นทางด้านผู้นำของประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกจึงได้มีการนัดรวมตัวกันเพื่อประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้กันว่าจะสามารถจับมือกันให้ผ่านพ้นอุปสรรคและวิกฤติด้านเศรษฐกิจในครั้งนี้

         อย่างไรได้บ้างซึ่งแต่ละประเทศนั้นก็อยากจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศของตนเองให้กลับมามีอนาคตที่สดใสเหมือนเดิม อย่างไรก็ตามสิ่งที่มีการพูดคุยกันมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของการเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ก็คือการที่แต่ละประเทศนั้นจะต้องสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของตนเองและกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังมีการระบาดอยู่ในขณะนี้ซึ่งบางประเทศนั้นมีเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงเป็นอย่างมากเนื่องจากมันมีการกลายพันธุ์

          ดังนั้นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือการกระจายวัคซีนไปให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาคและทุกพื้นที่  gclub slot เล่นผ่านเว็บ   ซึ่งเมื่อประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันไวรัส covid แล้วพวกเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้การดำเนินธุรกิจก็จะสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างไรก็ตามในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพชีวิตของประชาชน

หรือปัญหาด้านเศรษฐกิจนั้นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในที่นี้ก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิตดังนั้นวิธีการแก้ไขและตอบโจทย์ทุกปัญหาได้ดีที่สุดก็คือการที่ประชาชนของแต่ละประเทศนั้นได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิf เมื่อไม่มีโควิดการดำเนินการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและธุรกิจก็จะกลับมาดีขึ้นอย่างแน่นอน 

  อย่างไรก็ตามในการประชุมเอเปคในครั้งนี้นั้นทางด้านนายกรัฐมนตรีของไทยเราเองก็ได้มีการเสนอแนวความคิดของตนเองซึ่งเป็นแนวความคิดในรูปแบบใหม่โดยทางนายกรัฐมนตรีของไทยจะมีการทำโมเดลเศรษฐกิจขึ้นมาซึ่งโดยเสด็จนี้จะเริ่มต้นมาจากเศรษฐกิจชีวภาพหลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนาต่อยอดไปยังเศรษฐกิจหมุนเวียนกลายไปเป็นเศรษฐกิจสีเขียวโดยความหวังของแนวความคิดที่มีการสร้างขึ้นมานี้จะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาติและปัญหาโลกร้อนได้ด้วย