โครงการ Travel  Bubble ส่อแววล่ม

        โครงการ Travel  Bubble ส่อแววล่ม  ก่อนหน้านี้หลังจากที่ประเทศไทยนั้นมีแนวความคิดที่จะทำโครงการท่องเที่ยวขึ้นมาโดยใช้เป็นโครงการท่องเที่ยวแบบ Tower Bubble คือการจับคู่ประเทศที่จะมาเที่ยวกลับประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้มีหลายประเทศในแถบเอเชียที่สามารถควบคุมการระบาดของไวรัสได้และประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันและเพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของโลกให้ดีขึ้น

จึงจำเป็นต้องมีการเปิดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ้นเพื่อที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้และนักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการเปิดการท่องเที่ยวที่มีแพลนจะมีการท่องเที่ยวแบบ Travel Bubble นั้น

ตอนนี้จำเป็นต้องหยุดชะงักลงและส่อแวว

โครงการ Travel  Bubble ส่อแววล่ม อาจจะยังไม่ได้มีการใช้แผนการท่องเที่ยวแบบ  Travel  Bubble ในช่วงนี้เนื่องจากว่าในตอนแรกที่ประเทศไทยวางแผนไว้นั้นจะมีการเปิดให้เที่ยวระหว่างจีน ประเทศเกาหลีใต้รวมถึงประเทศญี่ปุ่นแต่อย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้ทั้งสามประเทศที่ไปวางแผนว่าจะมีการเปิดโครงการท่องเที่ยว Travel Bubble นั้นเกิดมีการแพร่ระบาดของไวรัส covid รอบ 2 ขึ้นมา

ซึ่งทำให้แผนการที่เราจะมีการวางแผนร่วมกับต่างประเทศทั้ง 3 ประเภท

นี้จำเป็นต้องชะลอไว้ก่อนและแน่นอนว่าอาจจะมีแววต่อว่าจะล่มได้เนื่องจากว่าอย่างตอนนี้ประเทศจีน n นั้นนอกจากจะมีการระบาดไวรัส covid รอบ 2 แล้วยังมีการระบาดของไวรัสหมู G4  และล่าสุดประเทศจีนก็ประกาศว่ามีการระบาดกับเรื่องของไข้กาฬโรคเกิดขึ้นอีกด้วยซึ่งประเทศไทยจึงไม่สามารถที่จะทำการเปิดการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับจีนได้ก็จำเป็นต้องรอให้ประเทศจีนนั้นดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของประเทศจีนให้เรียบร้อยก่อนเนื่องจากว่ามีการปล่อยให้คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวที่จีนได้หรือปล่อยให้คนจีนเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย

ได้ก็จะเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทั้ง 3 ชนิดนี้ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนได้นั่นเองอีกทั้งทางด้านประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นนั้นก็กำลังประสบปัญหาเรื่องของการกลับมาระบาดใหม่อีกครั้งหนึ่งของไวรัสโควิทเช่นเดียวกันดังนั้นแผนการในการท่องเที่ยวในช่วงนี้จึงจำเป็นต้องงดเว้นไปก่อน เพราะประเทศไทยเอง

นั้นก็จำเป็นต้องเห็นถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เคยมีการมีความคิดที่อาจจะมีการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศในเดือนกันยายนนั้นอาจจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันใหม่ซึ่งต้องรอความชัดเจนของรัฐบาลก่อน เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะยังไม่สามารถที่จะเปิดการท่องเที่ยวแบบ  Travel  Bubbleได้อย่างแน่นอน หากแต่ละประเทศยังมีปัญหาเรื่องของการระบาดของโรคอยู่แบบนี้

 

สนับสนุนโดย.  Gclub ฟรี 100