ธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ต้องยอมรับเลยว่า ณ ปัจจุบันนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้วยความที่อัตราของผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นธุรกิจอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุก็เริ่มจะเป็นที่รู้จักมากขึ้น ด้วยความที่สังคมไทยนั้นถือว่าการดูแลพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายในยามแก่เฒ่าเป็นเรื่องที่คนเป็นลูกเป็นหลานมีหน้าที่ต้องทำ เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณที่พวกท่านเลี้ยงลูกหลานมา

แต่ก็ไม่ใช่ลูกหลานทุกคนที่จะว่างจากงานมาดูแลพวกท่านได้ ดังนั้นธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมอย่างมาก เพราะในศูนย์ย่อมมีสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างครบครัน วันนี้เราจึงอยากพาทุกคนไปทำความรู้จักกับธุรกิจประเภทนี้ว่าหากจะเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเราควรจะต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง

1.มีความรู้ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุนั้นไม่เหมือนกับการดูแลเด็ก เพราะผู้สูงอายุต้องการความเอาใจใส่มากพิเศษ และต้องได้รับการดูแลอย่างดี เนื่องจากวัยที่สูงอายุจนอาจทำให้ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างมาก อาหารการกินจึงจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ในการดูแลผู้สูงอายุบางรายต้องได้รับคำแนะนำจากนักโภชนาการด้วย ทั้งนี้ไม่ใช่แค่เจ้าของศูนย์ฯที่จะต้องมีความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ แต่รวมไปถึงพนักงานประจำศูนย์ทุกคนด้วย 

2.มีบุคลากรทางการแพทย์ประจำศูนย์

ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุควรมีแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หรือนักกายภาพ สับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาดูแลผู้สูงอายุอยู่เป็นประจำ อาจจะไม่ต้องเข้ามาอยู่ดูแลอย่างถาวร แต่อย่างน้อยใน 1 สัปดาห์ควรมีบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาตรวจสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุ ทั้งนี้อาจจะจ้างพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลให้อยู่ประจำศูนย์อย่างน้อย 1 คนก็ได้ 

3.ต้องมีการติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลอย่างเป็นประจำ

การติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลก็เผื่อกรณีที่มีผู้สูงอายุเจ็บไข้ได้ป่วย ก็สามารถติดต่อประสานงานให้โรงพยาบาลเข้ามารับตัวไปรักษาได้  แล้วยิ่งหากมีกรณีที่ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวก็ยิ่งควรติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลที่ผู้สูงอายุรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นเป็นประจำ และเผื่อโรงพยาบาลมีความรู้ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุมาแบ่งปันด้วย

4.กำหนดประเภทของผู้สูงอายุที่จะรับดูแล

การกำหนดประเภทผู้สูงอายุที่จะรับดูแลภายในศูนย์ฯสามารถช่วยลดปัญหาที่อาจต้องเจอในการดูแลผู้สูงอายุได้น้อยลง เช่น ไม่รับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง ไม่รับผู้สูงอายุที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง รับเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นคนไทย รวมถึงการจำกัดจำนวนผู้สูงอายุด้วยว่าจะรับแค่กี่คน

5.เตรียมเงินสำหรับลงทุนและหมุนเวียน

นอกจากจะต้องมีเงินในการลงทุนเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้ว การเตรียมเงินไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินหรือหมุนเวียนภายในศูนย์ฯก็เป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะผู้สูงอายุอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายและอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การมีเงินสำรองเผื่อกรณีเช่นนี้จึงจำเป็นอย่างมาก

6.จัดหาสถานที่ตั้งศูนย์ฯอย่างเหมาะสม และออกแบบศูนย์ให้รองรับต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

การหาทำเลที่ตั้งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะการจะเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนั้นจะต้องคำนึงถึงความสะดวกในการที่จะให้รถยนต์เข้า-ออกเผื่อกรณีผู้สูงอายุเจ็บป่วยอย่างกะทันหัน ภายในบริเวณศูนย์ฯและรอบๆศูนย์ฯควรมีบรรยากาศที่ดี ร่มรื่น อากาศถ่ายเท และปลอดโปร่ง และควรมีการออกแบบพื้นที่ให้กว้าง มีสาธารณูปโภคอย่างครบครัน ที่สำคัญควรออกแบบให้มีความปลอดภัยอย่างรัดกุม เผื่อกรณีที่ผู้สูงอายุแอบหนีออกจากศูนย์ฯ หรือกรณีที่อาจมีบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตแอบเข้ามาภายในศูนย์ฯได้

7.จัดหาพนักงานที่ดี

พนักงานที่จะต้องอยู่ดูแลผู้สูงอายุจะต้องได้รับการอบรมหรือมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ และจะต้องมีจิตใจที่ดี ไม่ใช้กำลัง ไม่ใช้อารมณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ และควรมีการจัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงานประจำศูนย์อย่างเป็นประจำด้วย

การจะเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย จะต้องมีความพร้อมในหลายๆด้าน เพราะการดูแลผู้สูงอายุ 1 คนนอกจากจะมีความยากแล้วในการดูแลจะต้องใส่ใจรายละเอียดในทุกเรื่องเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะอาหารการกิน  โรคประจำตัว เป็นต้น แต่หากพิจารณาถึงผลตอบแทนแล้วธุรกิจนี้ก็ถือเป็นอีกธุรกิจที่น่าลงทุน เพราะปัจจุบันศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนของผู้สูงอายุ และปัจจุบันธุรกิจนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับลูกหลานที่ไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งดูเหมือนว่าจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นไปอีกทุกปี จนธุรกิจนี้อาจจะสร้างกำไรได้มากก็เป็นได้

 

สนับสนุนโดย.    gclub slot ทดลองเล่น

ธุรกิจน่าสนใจ2020

ในช่วงปี2020ถือว่าเกิดสถานการณ์ต่างๆมากมายทั้งในประเทศและรวมไปถึงทั่วโลกด้วย ไม่ว่าจะเป้นสถานการณ์ของโรคระบาดและสถานการณ์เศรษฐกิจต่างๆทั่วโลกด้วย ทำให้ธุรกิจบางธุรกิจมัเหตุจำต้องปิดตัวลงไปเนื่องจากทนและสู้กับแรงกดดันในด้านเศรษฐกิจไม่ไหวและไม่สามารถที่จะประคองธุรกิจให้อยู่ได้ตลอดรอดฝั่งนั่นเอง

ทำให้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าธุรกิจที่อยู่ได้และมีการเจริญเติบโตและเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจในช่วงปี2020 นั้นมีหลากหลายธรกิจมาก และบางธุรกิจที่มีการเจริญเตอบโตนั้นล้วนเป็นธุรกิจที่มีอยู่แล้วโดยส่วน แต่ก็มีบางธุรกิจที่เพิ่มเกิดใหม่ด้วย ซึ่งผู้คนต่างให่ความสนใจในการใช้บิการธุรกิจเหล่านี้และก็มีผู้คนที่สนใจที่จะเริ่มทำธุรกิจเหล่านี้เช่นกันมาดูว่าธุรกิจที่น่าสนใจและน่าลงทุนในปี2020 นั้นมีธุรกิจอะไรบ้าง

ธุรกิจอาหาร ธุรกิจอาหารถือว่าเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีอยู่แล้วเพราะอาหารเป็นสิ่งที่คนเรามีการบริโภคอยู่ตลอดเวลาธุรกิจอาหารจึงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่น่าสนใจในปี2020อย่างมาก เพราะอาหารสามารถที่จะคิดค้นเพื่อสร้างเป็นธุรกิจใหม่ๆได้ สามารถที่จะนำมาดัดแปลงและปรับปรุงอาหารบางประเภทให้มีความแปลกใหม่และแนอาหารที่น่าสนใจได้

ธุรกิจออนไลน์ ต้องบอกเลยว่ามาแรงแซงทางโค้งอย่างมากในปี2220 เนื่องจากเกิดเหตุการอย่างโรคระบาดเกิดขึ้น ทำให้การขายสินค้าผ่านออนไลน์นั้นเป็นวิธีที่สะดวกทั้งสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อ และธุรกิจออนไลน์นั้นเป็นธุรกิจที่ไม่มีการผูกมัด เราสามารถที่จะสร้างธุรกิจหลายๆรูปแบบโดยผ่านธุรกิจออนไลน์ได้ด้วยนั่นเอง

ธุรกิจเกี่ยวกับยารักษาโรค เกี่ยวเนื่องกับการระบาดของชเอไวรัสเช่นกัน ทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับยารักษาโรคเป็นธุรกิจที่น่าจะบตามองอีกธุรกิจหนึ่งและเชื่อว่าจะสามารถเติบโตได้ดีในอนาคตด้วย เพราะยารักษาโรคเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนเราอย่างมาก โดยเฉพาะกับคนยุคปัจจุบันที่มักจัเสี่ยงกับอาการป่วยต่างๆเนื่องจากสภาพแวดล้อมหรือมลภาวะมลพิษต่างๆด้วย ธุรกิจเกี่ยวกับยาจึงเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนเพราะเชื่อว่าจะสามารถสร้างกำไรได้อย่างดีในอนาคตอันใกล้นี้เลยก็ว่าได้

ธุรกิจให้คำปรึกษาและแนะนำ ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆด้าน ทำให้คนเราในบางครั้งก็เกิดการรับมือกับสิ่งต่างๆไม่ทัน ดังนั้นธุรกิจในการให้คำปรึกษาจึ้งเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอย่างมากในปี2020ด้วย เพราะการให้คำปรึกษานั้นไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาในเรื่องใดๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มาใช้บริการทั้งสิ้นแต่ในการจะสามารถทำธุรกิจลักษณะนี้ได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีความตั้งใจและเป็นคนที่จเย็นยอมรับฟังเหตุผลและให้คำปรึกษาอย่างตรงไปตรงมาด้วย

อย่างไนก็ตามยังมีธุรกิจอีกมากมายที่น่าสนใจธุรกิจทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นและเป็นแนวคิดที่จะสามารถช่วยให้เราตัดสินใจในการทำธุรกิจได้ดี

 

สนับสนุนโดย    gclub สมัครสมาชิก

ทำอย่างไรให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณสร้างกำไร

เพราะว่าใครๆ ก็หันมาทำธุรกิจออนไลน์กันหมด ทำให้เรามีคู่แข่งทางด้านธุรกิจเพิ่มขึ้นมากทุกวัน สินค้า บริการร้านไหนดี ก็สร้างรายได้มาก ถ้าร้านไหนเอาแต่คิดว่าจะขาย แต่ไม่ได้สนใจในด้านอื่นๆ หรือทำสินค้าให้มีความแตกต่างจากร้านอื่น ก็มักจะไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ แล้วธุรกิจของคุณอยากจะเป็นแบบไหนกัน วันนี้เรามีทริคเล็กๆ มาฝากกัน โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำธุรกิจไม่มากก็น้อย

  1. เพิ่มความน่าดึงดูดใจให้ธุรกิจ

ถ้าหากร้านของคุณมีเพียงแค่รูปภาพที่แสดงผลิตภัณฑ์กับราคา ร้านขายของของคุณอาจไม่ได้น่าสนใจสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับร้านอื่น ทำเห็นถึงความด้อยกว่าในเรื่องของการนำเสนอ รวมทั้งไม่มีเอกลักษณ์ที่น่าจดจำ ไม่แตกต่างไปจากร้านขายของอื่น หากคุณลองเพิ่มข้อมูลของสินค้าที่เป็นประโยชน์ ให้ลูกค้าได้อ่านที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์  บางทีอาจเพิ่มความน่าดึงดูดใจให้ธุรกิจของคุณ และช่วยให้ตัดสินใจเลือกซื้อได้ 

  1. มีบริการในการขายที่ดีเพื่อให้ลูกค้าเก่าย้อนกลับมาใช้บริการอีก

การบริการที่ดี มีส่วนช่วยทำให้ลูกค้าที่เคยใช้บริการธุรกิจออนไลน์ของคุณ ย้อนกลับมาใช้บริการใหม่อีกรอบได้ นอกเหนือจากคุณภาพของสินค้าหรือบริการแล้ว ธุรกิจออนไลน์จำต้องใช้ความไว้ใจกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ หากคุณมีครบและพร้อม รับรองว่าลูกค้าเก่าต้องกลับมาใช้บริการอีกครั้ง และบางทีอาจชวนเพื่อนพ้องในสังคมของเขา เข้ามาใช้บริการร้านของคุณด้วย เป็นการได้กำไรถึงสองต่อ 

  1. อัพเดทธุรกิจอยู่เสมอเวลา

ใครๆ ก็เบื่ออะไรเดิมๆ หากลูกค้าเข้ามาพบว่าธุรกิจของคุณไม่มีอะไรอัพเดทเลย ไม่ทันต่อเรื่องราวในปัจจุบัน คงรู้สึกว่าสินค้านี้ยังไปได้ดีและน่าเชื่อถือไหม เพราะเดี๋ยวนี้ข้อมูลวิ่งเร็วมาก กระจายและรับรู้ทั่วถึงกัน ดังนั้นการที่คุณไม่อัพเดทอะไรเลย อาจส่งผลต่อการดึงดูดใจ โดยเหตุนี้ธุรกิจออนไลน์ของคุณจึงจะต้องเติบโตและอัพเดทอยู่เสมอ มันจะเป็นประโยชน์กับร้านของคุณมากกว่า 

  1. มีแบบแผนแนวทางโปรโมทธุรกิจในราคาประหยัด

การโปรโมทก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น แต่ต้องวางแผนและควบคุมงบในการใช้จ่ายให้ดีๆ  โดยถ้าคุณไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะอัพเดทเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ คุณสามารถจ้างโฆษณา หรือทำโฆษณาได้ง่ายๆ ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ หรือหากมีเงินทุนก็อาจจะทำที่มากกว่านั้น เช่น ทำป้าบโฆษณา ออกสื่อรายการต่างๆ เป็นต้น  การโปรโมทนั้นนอกจากผู้ที่ทำธุรกิจมานานควรจะทำแล้ว ผู้เริ่มเปิดธุรกิจใหม่ก็สมควรทำเช่นกัน โดยเริ่มจากการทำที่ไม่ต้องใช้เงินมาก 

การธุรกิจออนไลน์นั้น เริ่มทำไม่ยาก แต่จะทำให้ประสบความสำเร็จนั้นยาก หากคุณไม่พัฒนาและใส่ใจกับมัน  

 

สนับสนุนโดย  ufabet สมัครสมาชิก

Thailand 4.0

ในปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ในยุค 3.0 ยุค 3.0 เป็นยุคที่ประเทศไทยอยู่ตรงนี้มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนั่นก็คือยุคอุตสาหกรรมหนัก เป็นการทำงานเน้นการส่งออกเป็นหลัก มีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศจำนวนมากมีการตั้งฐานการผลิตสินค้าในประเทศไทยโดยมีการลงทุนทั้งนักลงทุนหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเอกชนหรือแม้แต่การลงทุนจากชาวต่างชาติที่มองเห็นโอกาสตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย

ในตอนที่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยมีค่าแรงที่ค่อนข้างถูกอยู่ที่ประมาณ 170-180 บาทแต่ในปัจจุบันถูกเพิ่มเป็น 300 บาทจึงทำให้นักลงทุนต่างมองหาโอกาสที่จะย้ายถิ่นฐานไปสู่ประเทศข้างเคียง 4.0 คืออะไรแล้วทำไมมันถึงสำคัญกับการพัฒนาประเทศของเราเป็นอย่างมากอย่างที่รู้กันว่าในประเทศไทยมีการส่งออกเป็นจำนวนมาก

แต่ทางด้านกำไรไม่ได้มากเท่าที่ควรนั่นเป็นเพราะอัตราการแข่งขันโดยรอบของเราเพิ่มขึ้นสูง เพื่อนบ้านของเราสามารถผลิตสินค้าเทียบเท่ากับเราได้และบางครั้งต้นทุนในการผลิตของเขาต่ำกว่าเราเป็นจำนวนมากนั้นเพราะว่าเรื่องค่าแรงและค่าทรัพยากรที่ถูกอีกทั้งมีการลงทุนจากประเทศอื่นๆอีกมากมายทำให้เขามีโอกาสในการแข่งขันกับเราสูงมากประเทศไทยจึงต้องขยับ ไปเป็น 4.0  นั่น

คือการที่ทำน้อยได้ผลของงานเป็นจำนวนมากเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการผลิตประเทศไทยมีความได้เปรียบทางการผลิตสินค้าทางการเกษตรหากเรานำสิ่งนี้มาพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเรา เราจึงจะมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ได้นวัตกรรมเรากำลังถูกผลิตขึ้น โดยทางภาครัฐต้องพึ่งในส่วนของทางเอกชนเพื่อผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นเพราะว่าในการวิจัยบางอย่างจะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากและบางครั้งละก็ออกข้างวิจัยในส่วนต่างๆให้เพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้ 

อย่างที่รู้กันณปัจจุบันการทำ  startup ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ เพราะเป็นธุรกิจที่ขนาดเล็กและมีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและอีกทั้งยังสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วหากพบช่องทางที่เหมาะสมใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาผสมผสานกับธุรกิจอาจจะดึงศักยภาพในการทำงานของประเทศเราให้สูงมากยิ่งขึ้นเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

การใช้นวัตกรรมเข้ามาร่วมกับการทำธุรกิจและการเชื่อมโยงกันโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าได้ถึงในทุกที่เชื่อมโยงธุรกิจเข้าด้วยกันนี่ถึงเรียกว่า 4.0 ประเทศไทยตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ 4.0 แต่ยังมีในบางที่ยังไม่สามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆได้ตรงนี้จะต้องพึ่งภาครัฐในการให้ความรู้การอบรมต่างๆ

เพื่อให้การพัฒนามุ่งไปทางทิศเดียวกันเพราะในปัจจุบันมีการกระจุกตัวของรายได้อยู่ในกรุงเทพฯถ้าต้องการรายได้จำนวนหนึ่งบัณฑิตที่จบปริญญาตรีที่เรียกได้ว่าเป็นกำลังหลักของประเทศเราจะต้องมุ่งเข้าสู่ทิศทางเดียวกันและมีความแออัดเป็นจำนวนมากแต่หากกระจายความรู้และรายได้ออกสู่นอกเมืองน่าจะทำให้เราเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี 

 

 

สนับสนุนโดย  www.ufabet.com ลิ้งเข้าระบบ