สปป. ลาว เชื่อมสำเร็จสร้าง1ราง กับ 4 ทางหลวง

สำหรับเส้นทางรถไฟจีนลาวจะเปิดเดินรถในวันที่2ธันวาคม2564นี้สอดคล้องกับความคืบหน้าในการก่อสร้างระบบไฟฟ้า โดยล่าสุดมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าชุดแรกใน10สถานีย่อยที่ส่งกระแสไฟมาจากโรงไฟฟ้าขนาด 115 กิโลโวลต์ในระยะทาง 257 กิโลเมตร

โรงไฟฟ้าเป็นหัวจสำคัญของรถไฟจีนลาวโดยในเฟสแรกในการวางระบบไฟฟ้าจะผ่านจังหวัดหลวงน้ำทาอุดมชัยหลวงพระบางและเวียงจันทร์มีสถานีย่อยทั้งหมด 10 สถานีและเชื่อมต่อสถานีไฟฟ้า 10 แห่งเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศลาวสำหรับผู้ลงทุนไฟฟ้าเป็นบริษัทร่วมทุน3บริษัท

โดยหนึ่ง บริษัท ลาว-ไชน่า พาวเวอร์ อินเวสต์เมนต์ สองบริษัท ไชน่า เซาเธิร์น พาวเวอร์กริด ยูนนานอินเตอร?เนชั่นแนล และ สามบริษัท อิเล็กทรีไซต์ ดู ลาว ด้านอดีตรัฐมนตรีพลังงานและเหมืองแร่ของ สปป. ลาว มีความเห็นว่าลาวและจีนร่วมมือด้านพลังงานหลายโครงการ

ซึ่งช่วยรับประกันว่ารถไฟฟ้าจะมีแหล่งพลังงานเพียงพอที่ผลิตใน สปป. ลาว และการก่อสร้างโครงการเหล่านี้ล่วนเป็นผลดีกับ สปป. ลาว เพราะช่วยสร้างความเติบโตด้านเศรษฐกิจและถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างทางอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ของประเทศ

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดทางด้านรางนั้นมีการเชื่อมต่อรางระยะ500เมตรสุดท้ายที่เวียงจันทร์เสร็จสมบูรณ์แล้วระดับรางรถไฟที่ใช้ใน จีน-ลาว นี้เป็นแบบรางเชื่อมหรือCWRแบบไร้รอยต่อระบบนี้ช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างและทำให้การขับเคลื่อนขบวนรถไฟเป็นไปอย่างนุ่นนวล

นอกจากนี้เว็บไซต์แห่งหนึ่งรายงานว่ารายละเอียดรถไฟ จีน – ลาว นี้มีความเฉพาะตามสภาพภูมิประเทศที่สร้างเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วเวลานี้เช่นสะพานวางรางรถไฟจำนวน150แห่ง สะพานที่ยาวที่สุดคือสะพานโพทองยาวถึง7,528เมตรอุโมงค์เจาะทะลุภูเขาจำนวน76แห่งเสาสื่อสารการรถไฟทั้งหมด67ต้นมีสถานีทั้งหมด32สถานีเป็นสถานีรับส่งคน10สถานีและขนส่งสินค้า22สถานี

เนื่องจากนี้สถานีหลัก2ชายแดน ลาว – จีน ที่บ่อเต็นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งใหม่ที่เชื่อมกับมณฑลยูนนานเส้นทางรถไฟยังช่วยการเดินทางจาก จีน ไปทั่วกลุ่มCLMVผ่านเส้นทางถนนช่วยทำให้ สปป. ลาว กลางเป็นศูนย์กลางทำให้การขนส่งทางบกในภูมิภาคนี้ตามยุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้ที่เชื่อ สปป. ลาว ได้หลายประเทศ

โดยเชื่อม ไทย ออกทะเลท่าเรือแหลมฉบังหรือ่งต่อไปยัง มาเลเวีย และ สิงค์โปร เชื่อมเวียดนามผ่านถนนออกไปยังท่าเรือวุงอันที่จังหวัดเหงะติ๋ญได้รับเงินสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกจำนวน727ดอลลาร์สหรัฐหรือ2.4หมื่นล้านบาท 

จีน ยังได้เข้าไปลงทุนในถนนเส้นทางสำคัญเพื่อให้การขนส่งระดับรางเขื่อมกับถนนกระจายสินค้าไปได้หลายพื้นที่เช่นทางหลวงเวียงจันทร์-วังเวียงระยะทาง110กิโลเมตรทำให้การขนส่งระหว่างเมืองใหญ่2เมืองลดเวลาลไป5ชั่วโมงเหลือเพียง1ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเอง

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.    เซ็กซี่ บาคาร่า ขั้นต่ำ10บาท