อาชีพ รปภ. คนรักษาความปลอดภัย

          เมื่อมีการพูดถึงอาชีพของ รปภ.  หลายคนมองว่าเร …